Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

O projekcie

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej jest partnerem Fundacji Ius Medicinae przy realizacji projektu „Kodeks etyki jako fundamentalne narzędzie zwiększające partycypację obywatelską w transparentnym i przejrzystym działaniu organizacji pacjentów” , którego celem jest wypracowanie i wdrożenie Kodeksu Etyki dla organizacji działających dla dobra pacjenta. Celem nadrzędnym kodeksu jest zwiększenie transparentności i większa profesjonalizacja organizacji działających dla dobra pacjenta oraz budowanie pozytywnego wizerunku tych podmiotów wśród ich interesariuszy. Kodeks ma służyć również przestrzeganiu najwyższych norm etycznych współpracy organizacji pacjentów z partnerami instytucjonalnymi.

Projekt będzie realizowany od 01 września 2013 r do 31 lipca 2014 r.

Wartość dofinansowania projektu ze środków Funduszu Szwajcarskiego wynosi 40 000 CHF

Harmonogram projektu

  1. BUDOWA KODEKSOWEGO PORTALU INTERNETOWEGO (wrzesień – październik 2013)
  2. KAMPANIA INFORMACYJNO - PROMOCYJNA (wrzesień 2013 – lipiec 2014)
  3. POWOŁANIE I SPOTKANIA ZESPOŁU EKSPERCKIEGO DS. OPRACOWANIA KODEKSU (Październik – Grudzień 2013)
  4. Druk KODEKSU (Styczeń 2014)
  5. ORGANIZACJA KONFERECJI Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA CHOREGO (Luty 2014)
  6. PRACA GRUPY EKSPERCKIEJ DS. WDRAŻANIA KODEKSU (marzec - lipiec 2014)

Lider projektu:

Fundacja Ius Medicinae została powołana w 2011 r. przez dr n. prawn. Dorotę Karkowską. Działalność Fundacji ukierunkowana jest na podejmowania inicjatyw w zakresie poszanowania i przestrzegania praw człowieka w sektorze opieki zdrowotnej w trzech obszarach.

1. Fundacja podejmuje inicjatywy naukowe i badawcze na rzecz rozwoju dobrego prawa – prawa medycznego. Dobre prawo medyczne musi odzwierciadlać wartości ważne dla społeczeństwa (jak godność, wspólne dobro, samorządność, interes, podmiotowość, solidarność, wolność, itp.). Fundacja swoją aktywność może przejawiać m.in. poprzez opiniowanie projektów i obowiązujących aktów prawnych, przedstawiać wnioski i własne propozycje rozwiązań prawnych, dokonywać oceny pracy podmiotów polityki zdrowotnej działających w imieniu władzy publicznej na rzecz urzeczywistnienia prawa do ochrony zdrowia, publikować raporty z zakresu stanu poszanowania i przestrzegania prawa pacjenta i praw osób wykonujących zawody medyczne. 

2. Fundacja podejmuje inicjatywy na rzecz edukacji  w zakresie prawa medycznego, prawa ochrony zdrowia. W tym celu  Fundacja może m.in. prowadzić działalność informacyjną, organizować konferencje i szkolenia, współuczestniczyć z innymi partnerami w podobnych inicjatywach. 

3. Fundacja jest uprawniona do wszczynania postępowań i reprezentowania podmiotów przed krajowymi, europejskimi i międzynarodowymi instytucjami sądowymi, administracyjnymi i społecznymi w charakterze przedstawiciela społecznego. Fundacja prowadzi mediacje w sytuacjach społecznego konfliktu w przypadku naruszania praw pacjenta i praw osób wykonujących zawody medyczne.


Partnerzy  projektu:

  • Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
  • Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Chorym na Astmę i Choroby Alergiczne przy Oddziale Alergologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie


Kierownik projektu - Igor Grzesiak

 

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej


Kontakt do nas

Biuro Kodeksu
ul. Nowogrodzka 62a/315, 00-002 Warszawa
tel.: (+48 22) 474 15 22
kom. 516 150 164
e-mail: i.grzesiak@prawapacjenta.eu

Inicjatorzy projektu

Patronat