Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

1

Misja

Celem Kodeksu jest przede wszytskim zapewnienie, iż wszystkie organizacje pozarządowe działające dla dobra pacjenta funkcjonują nie tylko zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, lecz również przestrzegają najwyższych standardów etycznych we współpracy z administracją publiczną, biznesem i innymi podmiotami, których celem nadrzędnym jest dobro pacjenta.

2

Jak zostać organizacją członkowską

 Sygnatariuszem Kodeksu mogą być organizacje pozarządowe działające dla dobra pacjentów, zarejestrowane zgodnie z Polskim porządkiem prawnym, których dokumenty założycielskie jako cele i zadania przede wszystkim mają na względzie pracę dla dobra pacjenta. W celu przystąpienia do Kodeksu należy złożyć pisemne oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 Kodeksu oraz złożyć deklarację do Rady ds. Edukacji i Etyki.

3

Jakie są zasady kodeksu etycznego

Sygnatariusze Kodeksu są zobowiązani do złożenia sprawozdania rocznego (merytoryczno-finansowego) do organów nadzorujących za rok poprzedzający, publikacji złożonego sprawozdania rocznego (merytorycznego) oraz statutu organizacji na stronie internetowej. Wymagane jest również umieszczenie na stornie internetowej  informacji finansowej lub jej uzupełnienie według wzoru  stanowiacego załącznik nr 1 do Kodeksu.

4

Prawa Pacjenta

Każdy pacjent ma prawo do uzyskania świadczeń zdrowotnych odpowiadającym wymaganiom wiedzy medycznej. W zestawieniu z prawem do bezpłatnej opieki lekarskiej oznacza to, że każdy uprawniony ma prawo do uzyskania bez zbędnej zwłoki potrzebnych z punktu widzenia jego stanu zdrowia świadczeń opieki zdrowotnej, przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych dla udzielającego świadczenie środków leczenia, łagodzenia cierpień i pielęgnacji chorego.

Poznaj kluczowe Prawa Pacjenta

Więcej

5

Inne Kodeksy

Zapoznaj się z pozostałymi Kodeksami funkcjonującymi w środowiskach pracujących dla dobra pacjenta

Więcej

Kodeks etyczny

Kodeks Etyki dla Organizacji Pozarządowych działających dla Dobra Pacjenta to wspólna inicjatywa największych federacji pacjentów oraz wspierających je Fundacji, które widząc brak zewnętrznych regulacji standardów funkcjonowania podmiotów działających na rzecz pacjenta podjęły działania, mające na celu wypracowanie dokumentu, który ma służyć przestrzeganiu najwyższych norm etycznych współpracy organizacji pacjentów z partnerami instytucjonalnymi. Pomysłodawcy projektu pragną żeby w opinii społecznej dokument ten stał się symbolem profesjonalizacji, transparentności i wiarygodności organizacji pacjenckich w Polsce.

Inicjatorzy projektu

Patronat